Ống nghiệm EDTA, nút cao su URI được phủ bởi chất chống đông K2EDTA hoặc K3EDTA. Ống nghiệm EDTA sử dụng trong xét nghiệm miễn dịch thường quy, định danh nhóm máu, Rh, sàng lọc kháng thể và xét nghiệm đánh dấu virus trong sàng lọc lâm sàng. Sản phẩm tiệt trùng (URN-URS) và không tiệt trùng (URA-URB).

Cap color: blue

URI EDTA Tubes with plastic cap
URI EDTA tube with rubber stopper

URI K2EDTA Tubes
Plastic cap.
Rubber stopper.
– Sản phẩm tiệt trùng và không tiệt trùng.
Volume: 2, 3, 4ml.
Packing: 100pcs/box

URI K3EDTA Tubes
Plastic cap.
Rubber stopper.
– Sản phẩm tiệt trùng và không tiệt trùng.
Volume: 2, 3, 4ml.
Packing: 100pcs/box