Ống nghiệm Heparin URI được phủ bởi chất chống đông Lithium Heparin hoặc Sodium Heparin. Heparin kích hoạt antithrombin ngăn chặn quá trình đông máu xảy ra, giúp duy trì máu toàn phần hoặc tạo huyết tương thay vì huyết thanh và máu đông. Ống nghiệm Heparin được dùng thu thập mẫu huyết tương sử dụng trong các xét nghiệm sinh hóa. Sản phẩm tiệt trùng (URN-URS) và không tiệt trùng (URA-URB).

Cap color: black

URI Heparin Tubes with plastic cap
URI Heparin Tubes with rubber stopper

Ống nghiệm lấy máu Sodium/ Lithium Heparin URI
Plastic cap.
Rubber stopper.
– Sản phẩm tiệt trùng và không tiệt trùng.
Volume: 2, 4ml
Packing: 100pcs/box