Ống nghiệm lấy mẫu URI không chứa chất chống đông, không nhãn. Ống thích hợp sử dụng trong các quá trình thu thập mẫu sinh học. Sản phẩm tiệt trùng (URN-URS) và không tiệt trùng (URA-URB).

URI No Additive Tubes
Plastic cap.
Rubber stopper.
– Sản phẩm tiệt trùng và không tiệt trùng.
Volume: 4ml.
Packing: 100pcs/box