Hệ thống stent mạch vành phủ thuốc FELIXA là sản phẩm tiên tiến thuộc dòng stent phủ thuốc thế hệ hai. Stent FELIXA là sự phối hợp của khung stent chất liệu Cobalt – chromium, Sirolimus – thuốc ức chế tăng sinh tế bào đã được chứng minh lâm sàng – cùng với hệ thống chất mang polymer tự tiêu sinh học.

Công nghệ phủ mới với lớp phủ một mặt và khả năng kiểm soát thời gian phóng thích thuốc giúp ổn định hiệu quả lâm sàng của sản phẩm.

FELIXA cải thiện vượt trội tính “An toàn – Hiệu Quả và Khả năng tiếp cận tổn thương khi thực hiện thủ thuật can thiệp động mạch vành qua da (Percutaneous Coronary Intervention – PCI), tối ưu hoá kết quả lâm sàng trong việc điều trị bệnh mạch vành, cải thiện đáng kể đường kính mạch máu và giảm thiểu tối đa tình trạng tái hẹp trong stent khi thực hiện thủ thuật.