Cung cấp dịch vụ ép phun chi tiết nhựa y tế, đáp ứng yêu cầu khó tính nhất từ khách hàng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 dành cho sản phẩm y tế.

Hệ thống máy ép phun hoàn toàn bằng điện tiên nhất hiện nay và hoàn toàn tự động từ khâu sấy đến khâu thành phẩm đem đến chất lượng sản phẩm tốt nhất.

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm và bảo trì tăng tuổi thọ cho khuôn ép, ngoài bộ phận bảo trì tại chỗ của nhà máy, chúng tôi đã ký hợp đồng với đơn vị thứ ba về dịch vụ bảo trì sửa chữa khuôn.

Chứng nhận ISO 9001:2015 cho dịch vụ ép nhựa
Chứng nhận ISO 14001:2015 cho dịch vụ ép nhựa


Chứncg nhận ISO 13485:2017 cho dịch vụ ép nhựa