Ống nghiệm Citrate URI chứa dung dịch Tri-Sodium Citrate 0.109 M (3.2%) hoặc 0.129 M (3.8%). Tỷ lệ phối trộn giữa máu và dung dịch Citrate là 9:1. Ống được sử dụng trong xét nghiệm phân tích yếu tố đông máu. Sản phẩm tiệt trùng (URN-URS) và không tiệt trùng (URA-URB).

Màu sắc nắp: xanh lá.

Ống lấy máu Sodium Citrate URI nắp nhựa
Ống lấy máu Sodium Citrate URI nút cao su

Ống nghiệm lấy máu Sodium Citrate 3.2% URI
– Nắp nhựa.
– Nút cao su.
– Sản phẩm tiệt trùng và không tiệt trùng.
Thể tích: 1.8, 2.7ml.
Quy cách đóng gói: 100 cái/hộp.

Ống nghiệm lấy máu Sodium Citrate 3.8% URI
– Nắp nhựa.
– Nút cao su.
– Sản phẩm tiệt trùng và không tiệt trùng.
Thể tích: 1.8, 2.7ml.
Quy cách đóng gói: 100 cái/hộp.