Ống nghiệm Heparin URI được phủ bởi chất chống đông Sodium Heparin. Heparin kích hoạt antithrombin ngăn chặn quá trình đông máu xảy ra, giúp duy trì máu toàn phần hoặc tạo huyết tương thay vì huyết thanh và máu đông. Ống nghiệm Heparin được dùng thu thập mẫu huyết tương sử dụng trong các xét nghiệm sinh hóa. Sản phẩm tiệt trùng (URN-URS) và không tiệt trùng (URA-URB).