Trung tâm nghiên cứu hóa y sinh:

Trung tâm nghiên cứu hóa y sinh (gọi tắt là Trung tâm nghiên cứu hóa – y sinh WMC) thành lập theo Quyết định số 02/2016/QĐ-WEM của Công ty Cổ phần Nhà máy Wembley Medical. Đây là hoạt động chiến lược, trọng điểm trong hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm (A&D) của Công ty.  Trung tâm được Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức khoa học và công nghệ số 338 vào ngày 03 tháng 11 năm 2016.

Hoạt động của Trung tâm:

Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực: Công nghệ hóa sinh và kỹ thuật thiết bị y tế.

Sản xuất thử- thử nghiệm các sản phẩm là kết quả nghiên cứu.

Dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn, chuyển giao công nghệ, thông tin khoa học công nghệ, huấn luyện bồi dưỡng chuyên môn theo lĩnh vực đăng ký (chỉ cấp giấy chứng nhận, không cấp văn bằng, chứng chỉ).